Video clip: Chương trình liên kết đào tạo Kỹ thuật sử dụng gạch AAC EBlock và Hòa Bình
NHẬN TÀI LIỆU VỀ AAC MIỄN PHÍ
04:49:53 PM | 04/10/2017

Công EBLOCK xuất bản sách kỹ thuật hổ trợ việc sử dụng vật liệu ...

Chương trình liên kết đào tạo EBlock - Coteccons, đào ...
10:36:45 AM | 29/12/2016

Ngày 30/11/2016 Công ty Tân Kỷ Nguyên đã phối hợp ...

Huấn luyện công tác thi công gạch nhẹ EBlock
10:37:04 AM | 31/08/2016

Công ty EBlock triển khai chương trình huấn luyện thi công theo qui ...