Nhà máy, Xí nghiệp
Chung cư, Trung tâm thương mại
Nhà hàng, Khách sạn
Trường học - Văn Phòng
Bệnh Viện
Biệt thự, Nhà phố

Các công trình tiêu biểu:

 

Công trình

Địa điểm

 Nhà anh Hữu Đức

 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. 1, TP. HCM

 Nhà chị Tâm

 198 Lò Siêu, P. 12, Q. 11, TP. HCM

 Nhà anh Dương

 Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

 Khu nhà phố Vĩnh Phú

 Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

 Nhà chị Thu An

 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước,  Long An • Nhà phố Vĩnh Phú
 • Nhà phố Vĩnh Phú
 • Nhà phố Vĩnh Phú
 • Nhà phố Vĩnh Phú
 • Nhà phố Vĩnh Phú
 • Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
 • Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
 • Kĩ sư của EBLOCK hướng dẫn thi công tại công trình nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chá
 • Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
 • Nhà anh Dương - Hẻm C4, Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • Kĩ sư của EBLOCK hướng dẫn thi công tại công trình 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
 • 345 Cầu Tràm, xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An
Nhà phố Vĩnh Phú