Tin tức
Sự kiện

Cơ chế chính sách về gạch không nung

11:59:26 AM | 07/12/2012

Cơ chế chính sách về gạch không nung
Nước ta hiện nay tiêu thụ từ 20 đến 22 tỷ viên gạch một năm, đến năm 2020, lượng gạch cần cho xây dựng ước tính gấp đôi, khoảng 42 tỷ viên. Để đạt được lượng gạch này, cần một lượng đất khoảng 600 triệu m3, tương đương 30.000ha đất canh tác. Hay nói nôm na, mỗi năm phải nướng diện tích một xã vào lò gạch. Vì vậy Nhà nước đã có nhiều chính sách để khuyến khích phát triển vật liệu xây không nung. Trang VatLieuKhongNung.com sẽ cập nhật liên tục các cơ chế chính sách và cáctiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến vật liệu không nung, đặc biệt là gạch xi măng cốt liệu

***

Bảng tổng hợp các văn bản pháp lý liên quan đến vật liệu không nung:
 
Stt Tên văn bản Nội dung đề cập Ngày ban hành Đơn vị ban hành Ghi chú

 

Các văn bản pháp lý

1 567/QĐ-TTg Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 28/04/2010 Thủ tướng  
2 121/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 29/8/2008 Thủ tướng  
3 10/CT-TTg phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế gạch đất sét nung 16/04/2012 Thủ tướng  
4 09/2012/TT-BXD "Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng" 28/11/2012 Bộ Xây dựng mới cập nhật
5 896/BXD-VLXD Công văn của BXD gửi các địa phương về việc triển khai chỉ thị 10 của TTg CP 1/6/2012 Bộ Xây dựng  
6 15/2000/QĐ-BXD Về việc ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung 24/7/2000 Bộ Xây dựng  
7 50/2010/QH12 LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 17/6/2010 Quốc Hội Điều 15, mục 6 nhấn mạnh sử dụng VLXKN
8 157/2011/TT-BTC Danh mục vật tư được miễn giảm thuế nhập khẩu 14/11/2011 Bộ Tài chính

Phụ lục 1; Phụ lục 2

9 3346/BGTVT-CQLXD Công văn của Bộ Giao thông vận tải   Bộ GTVT  

 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn

1 TCVN 6476:1999 Gạch bê tông tự chèn 1999 Bộ KH&CN  
2 TCVN 6477: 2011 Gạch bê tông 2011 Bộ KH&CN  
3 TCVN 7959: 2008 Bê tông nhẹ-Blốc bê tông khí chưng áp (AAC) 2008 Bộ KH&CN  
4 TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt khí không chưng áp – yêu cầu kỹ thuật 2011 Bộ KH&CN  
5 TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt khí không chưng áp – phương pháp thử 2011 Bộ KH&CN  
6 TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ 2011 Bộ KH&CN  
7 947/QĐ-BXD Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp 31/10/2011 Bộ Xây dựng  
8 1776/BXD-VP Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng 16/08/2007 Bộ Xây dựng  
9

1091/QĐ-BXD

(doawload)

Định mức dự toán một số công tác xây dựng, có bổ sung một số định mức xây gạch block bê tông rỗng, gạch AAC 26/12/2011 Bộ Xây dựng

- bản trích lục,

- bản đầy đủ

10 1784/BXD-VP Trích lục định mức vữa xây trát do BXD ban hành 16/8/2007 Bộ Xây dựng  
11 TCXDVN 303:2006

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần II: Công tác trát trong xây dựng

Phần III: Công tác ốp trong xây dựng
16/6/2006 Bộ Xây dựng  
 
Tại các địa phương:
 

Stt

Địa phương

Tên văn bản

Nội dung đề cập

Ngày ban hành

Ghi chú

1

Bắc Giang

554/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch vật liệu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

4/5/2012

 

2

Bắc Giang

147/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

31/12/2009

 

3

Bình Định

04/2011/CT-UBND

Về việc tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đât sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ

18/11/2011

 

4

Đồng Tháp

512/VPUBND-KTN 

triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

19/6/2012

 

5

Hà Nội

15/CT-UBND 

về việc tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn thành phố hà nội và triển khai thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung của chính phủ 

29/6/2010

 

6

Hà Nội

4524/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

29/9/2011

 

7

Hải Dương

661/QĐ-UBND

Lộ trình cấm gạch đất nung, phát triển VLXKN

15/03/2011

 

8

Hải Dương

83/TB - VP

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh
và xem xét giải quyết đối với một số lò gạch vi phạm 

28/05/2012

 

9

Hải Dương

61/BC-UBND

BÁO CÁO Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV

29/06/2012

Phần 3.1 nói về việc xử lý lò gạch thủ công, phát triển vật liệu không nung

10

Hải Dương

1362/UBND - VP     

Xử lý lò gạch xây dựng trái phép tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn

11/7/2012

 
11 Hải Dương 2519/QĐ- UBND Về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công có xử lý bằng nước vôi, lò liên tục kiểu đứng và lò hopman trên địa bàn tỉnh Hải Dương 01/11/2012 Mới: 15/11/2012

12

Hải Phòng

27/CT-UBND

Tăng cường sử dụng vật liệu không nung, hạn chế gạch đất nung trên địa bàn tỉnh

27/9/2012

 

13

Hậu Giang

888/UBND-KTTH

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

13/6/2012

 

14

HCMC

Dự thảo chỉ th

Khuyến khích và tăng cường sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Đang góp ý, 

15

HCMC

2491QD-UBND

Về duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố hồ chí minh đến năm 2020

21/05/2011

Có đề cập đến VLXKN

16

Huế

2556/UBND-TN

Văn bản chỉ đạo triển khai cụ thể chỉ thị 10/CT-TTg

15/6/2012

văn bản chỉ đạo

17

Lâm Đồng

3030/QĐ-UBND

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

08/12/2009

 

18

Lâm Đồng

07/2010/CT-UBND

V/v tăng cường quản lý sản xuất gạch thủ công từ đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

27/9/2010

 

19

Lâm Đồng

06/2012/CT-UBND

Tăng cường sử dụng vật liệu không nung, hạn chế gạch đất nung trên địa bàn tỉnh

23/10/2012

 

20

Long An

1007/ĐKT

Báo cáo kiểm tra việc đầu tư sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh

7/6/2012

 
21 Ninh Bình 631/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 21/8/2012 Cập nhật: 16/11/2012

22

Ninh Thuận

2672/UBND-QHXD

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

08/06/2012

văn bản chỉ đạo

23

Quảng Bình

10/CT-CT

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh

11/06/2012

 

24

Quảng Nam

1680 /UBND-KTN

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

16/5/2012

văn bản chỉ đạo

25

Quảng Ngãi

1915/UBND-CNXD

Tăng cường sử dụng vật liệu không nung, hạn chế gạch đất nung trên địa bàn tỉnh

18/6/2012

văn bản chỉ đạo

26

Quảng Ninh

1845/UBND-XD1

UBND QĐ đề nghị các cơ quan trực thuộc tham mưu triển khai CT 10/CT/TTg

2/5/2012

 

27

Quảng Ninh

2302/UBND-XD1

Tỉnh Quang ninh triển khai cụ thể chỉ thị 10/CT-TTg

28/5/2012

 

28

Quảng Ninh

1418/SXD-KTXD

Đăng ký báo giá nhà nước vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh

23/7/2012

 

29

Quảng Ninh

1548/SXD-VLQLN

Báo cáo của Sở XD QN tới đoàn công tác của BXD về vật liệu xây trên địa bàn tỉnh

9/8/2012

 

30

Sóc Trăng

42/KH-UBND

Về thực hiện Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/10/2012

Mới: 15/11/2012

31

Thái Bình

1953/QĐ-UBND

phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình đến năm 2020

26/08/2009

 

32

Thái Bình

02/2010/QĐ-UBND

Quy định về Quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

26/01/2010

 

33

Thái Bình

05/CT-UBND

Xóa bỏ sản xuất gạch đất  nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Thái Bình

28/05/2010

 

34

Thái Bình

563/SXD-QLXD

Phát triển sản xuất các sản phẩm gạch không nung

05/07/2011

 

35

Thanh Hóa

5639/UBND-CN

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

09/08/2012

 

36

Thanh Hóa

1679 /SXD - VLXD

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

26/06/2012

 

37

Thanh Hóa

1918  /SXD - VLXD

Trình  Dự thảo Chỉ đạo “Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung

19/07/2012

 

38

Vĩnh Long

195/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

16/2/2012

Điều 1, mục III, điểm 2 nói về ưu tiên VLXD không nung
Thủ tướng ban hành

 
 
 

 

Cập nhật ngày 15/8/2012: Ngày 1/6/2012, Bộ Xây dựng đã gửi công văn số 896/BXD-VLXD tới các tỉnh thành phố về các vấn để cụ thể triển khai chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.

 

Cập nhật ngày 20/4/2012: Ngày 16/4/2012 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Trong đó nổi bật là việc kiêm quyết giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; Các công trình sử dụng vốn nhà nước như: Trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học… bắt buộc phải sử dụng VLXKN; Các công trình nhà cao tầng không phân biệt nguồn vốn, ưu tiên sử dụng VLXKN, tối thiểu phải đạt 30% trong tổng số vật liệu xây; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế suất của thuế tài nguyên đối với đất sét sản xuất gạch lên mức tối đa (15%); bổ sung thiết bị và dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN vào danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ 2009 đến năm 2015 để được hưởng ưu đãi theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Không sử dụng kinh phí khuyến công hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ nung bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng; Không sử dụng vốn khoa học hàng năm vào việc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ nung bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng; Ưu tiên bố trí vốn cho các đề án nghiên cứu công nghệ sản xuất VLXKN và sản xuất thiết bị cho sản xuất VLXKN....
 
Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về định mức dự toán một số công tác xây dựng, tróng đó có định mức kinh tế kỹ thuật xây tường bằng gạch block (gạch xi măng cốt liệu) và gạch nhẹ ACC. Đây là hành lang pháp lý, kinh tế kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các công trình nhà nước sử dụng vật liệu xây không nung. Định mức theo công bố Bộ Xây Dựng số 1776/BXD-VP.

Quyết định số 567/QĐ-TTg ra ngày 28/04/2010 đã phê duyệt chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020. Để thực hiện mục tiêu đạt 40% vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 bằng 16,8 tỷ viên, trung bình mỗi năm phải đầu tư mới 1,6 tỷ viên. Căn cứ vào nguồn nguyên liệu của từng vùng, nhu cầu của thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng để đầu tư các cơ sở sản xuất VLXKN thích hợp. Phát triển sản xuất VLXKN cốt liệu xi măng, cát, tro xỉ, mạt đá, trên các dây chuyền 3 triệu, 7 triệu, 15 – 40 triệu viên/năm ở các vùng nông thôn, miền núi, các KĐT, KCN, trước tiên thay thế các lò gạch thủ công. Loại vật liệu này chiếm 60 – 70% VLXKN vào năm 2020. Đầu tư sản xuất đá chẻ, đá ong, VLXKN từ đất đồi, từ phế thải xây dựng, phế thải công nghiệp (bùn đỏ) với các dây chuyền sản xuất trên 8 – 20 triệu viên TC/năm, chiếm khoảng 5% VLXKN. Tập trung đầu tư phát triển VLXKN mới, bê tông nhẹ chiếm tỷ lệ 25 – 35%, tương đương 6,5 – 8 triệu m3 vào năm 2020. Trong đó bê tông khí chưng áp AAC có chất lượng cao, kích thước lớn, phù hợp với việc xây nhà cao tầng, công trình quy mô lớn ở các KĐT, cần được đầu tư sản xuất trên các dây chuyền hiện đại, công suất từ 100 – 400 nghìn m3/năm (có sản xuất tấm cốt thép nhẹ) là hướng phát triển chủ yếu. Bê tông bọt có chất lượng thấp hơn, kích thước nhỏ hơn, quy mô công suất hợp lý từ 10 – 30 nghìn m3/năm theo công nghiệp cơ giới hóa và một phần tự động hóa, thiết bị chế tạo trong nước với vốn đầu tư thấp sẽ được đầu tư ở các vùng có nhu cầu ít, đến năm 2020 sản lượng bê tông bọt chiếm khoảng 5% VLXKN.

Các tin khác