Tin tức
Sự kiện
08:58:41 AM | 12/01/2018

Dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung; kiểm soát đầu tư phát triển vật liệu xây dựng đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt sản xuất gạch đất sét nung và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

11:45:54 AM | 18/12/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

11:44:01 AM | 18/12/2017

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các công trình xây dựng. Tỷ lệ sử dụng VLXKN được phân theo tỉnh thành, vùng miền.

04:49:53 PM | 04/10/2017

Công EBLOCK xuất bản sách kỹ thuật hổ trợ việc sử dụng vật liệu AAC

11:15:12 AM | 17/06/2016

Theo lộ trình này thì đến năm 2020, các công trình xây dựng được đầu tư bằng vốn nhà nước bắt buộc phải sử dụng 100% vật liệu không nung. Tuy nhiên, câu chuyện cạnh tranh không đơn giản với gạch không nung.

08:31:55 AM | 06/04/2015

Chương trình 567 triển khai thực hiện chương trình phát triển Vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567QĐ-TTg ngày 28/4/2010 và 3 năm triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ